Velkommen i Ares - Rødovre Styrkeløft!

Ares er en forening 

ARES er en forening, som har til formål at udbrede interessen for sund idræt og styrkeløft. Foreningen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse. Sidstnævnte varetager klubbens daglige arbejde og interesser. Du er velkommen til at kontakte ethvert bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål eller har brug for anden assistance. Du kan finde en liste over aktive bestyrelsesmedlemmer og deres kontakt information på opslagstavlen i klubben. Se desuden vkares.dk for yderligere information. Da ARES er en forening baseret på frivilligt arbejde, er det vigtigt, at også du bidrager, hvor du kan! Klubben fungerer kun, hvis dens medlemmer hjælper til med vedligehold, forbedringer og i fællesskab skaber den gode stemning i hverdagen.

Du er en del af fællesskabet

Som medlem af ARES forventer vi, at du repræsenterer klubben og dens værdier. Dette indebærer afstandtagen til brugen af doping, samt at du deltager aktivt i vores sociale arrangementer og fællestræninger.

Vi håber, at du vil stille op til konkurrence!

Efter tre måneders medlemskab i klubben og Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) har du mulighed for at stille op til officielle styrkeløftkonkurrencer. Vi håber selvfølgelig, at du vil repræsentere klubben og prøvekræfter med dette. Vi hjælper gerne med rådgivning og sparring op til stævnet, og vi tilstræber også at tage af sted sammen med dig på selve stævnedagen. For at kunne stille op til et officielt styrkeløft stævne under DSF, skal du træne regelmæssigt i klubben–mindst én gang om ugen i de sidste 3 måneder op til et stævne. Dette af hensyn til uanmeldte besøg fra Anti Doping Danmark (ADD).Der kan være omstændigheder, der gør, at dette ikke er muligt. Orientér da bestyrelsen. Du kan få tilskud til at deltage i styrkeløftstævner. Klubben dækker som udgangspunkt bådetransportudgifter og deltagergebyr

Vel mødt og velkommen i ARES! 

Bestyrelsen