Praktisk Information

Sådan finder du lokalet

Adressen er Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre. 

Vores lokale befinder sig i kælderen og kan findes ved at følge nedkørslen for enden af parkeringspladsen (ved siden af hovedindgangen). 

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved aflevering af udfyldt indmeldingsblanket til et bestyrelsesmedlem (eventuelt pr. mail eller lignende). Blanketter kan findes i lokalet.  

Kontingent 

Følgende satser er vedtaget ved generalforsamling i november 2023: 

Standard500 kr. pr. kvartal 
Uden arbejde eller studerende350 kr. pr. kvartal
Pensionister eller under 18300 kr. pr. kvartal 
Passivt medlem*100 kr. pr. år
Bestyrelse** eller æresmedlem0 kr. 

* Passivt medlem er tiltænkt personer, der ikke længere træner i klubben, men fortsat ønsker at støtte klubben og være en del af fællesskabet. Det er tilladt som passivt medlem at komme og træne fra tid til anden, men ikke mere end én gang om måneden.